Dr.Öğr.Üyesi
Mehmet Dinçer KÖKSAL
Birim
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 57 01;